Zbigniew Zamachowski czytał Leśmiana podczas otwockiej edycji Księgarni Marzeń